تلفن: ۸۸۸۱۲۵۵۸ - ۸۸۸۱۲۵۵۹ - ۸۸۸۱۲۶۰۸ - ۸۸۸۱۲۶۰۹

پست الکترونیکی: info@ariya-co.com 

انواع شیرآلات شرکت کیز ایران با توضیحات کامل، همراه با تصاویر به شرح زیر میباشد: