panid, نویسنده در قیمت کیزایران,کیزایران,لیست قیمت شیر اذر,محصولات شیلان | صفحه 5 از 9

فشارشکن ایتاپ

فشارشکن ایتاپ

فشارشکن ایتاپ (یورک) یکی از پرکاربرد ترین شیر های کنترلی در تاسیسات بشمار می آید.بوسیله شیر فشارشکن یورک ...

شیر خودکار یورک

شیر خودکار یورک

شرکت ایتاپ مبدع سبک جدیدی از شیر های یکطرفه در جهان میباشد که در مقایسه با شیر یکطرفه مرسوم دریچه ...