تعمیر شیر فلکه کشویی کیز ایران

تعمیر شیر فلکه کشویی کیز ایران

در برخی موارد وجود مواد خارجی جامد مانند شن و براده های آهن و یا رسوب در محل نشیمنگاه شیر فلکه کشویی کیز ایران باعث میشود تا جریان سیال عبوری از مسیر لوله به طور کامل قطع نگردد که این موضوع میتواند شرایط پیش بینی نشده ای را در محاسبات تاسیساتی بوجود آورد. برای برطرف کردن این گرفتگی لازم است تا جریان سیال عبوری از مسیر لوله را از مبداء آن قطع کرده ، شیر فلکه را از محل فوقانی باز کرده و پس از تمیز کردن نشیمنگاه ، آن را مجدد بسته و سیال را مانند حالت قبل به جریان انداخت.

بهتر است جهت جدا کردن قسمت فوقانی شیر فلکه کیز ایران ، آن را در حالت نیمه باز قرار داده و به وسیله آچار مناسب و با دقت لازم این کار انجام شود. همچنین پیشنهاد میشود که املاح موجود در نشیمنگاه شیر را بوسیله دم باریک و یا فشار باد یا آب پاک سازی فرمایید.

در صورتی که هیچکدام از قطعات شیر معیوب نباشد، قسمت فوقانی را به بدنه شیر بسته و پس از باز کردن شیر اصلی آب ساختمان ، بدنه شیر فلکه کشویی را از نظر نشتی آب مورد بررسی قرار دهید؛ اما اگر این نشتی در هنگام باز و بست کردن جریان مشاهده شود میتوان با استفاده از واشر و یا اورینگ مناسب یا در صورت لزوم نوار تفلون ، شیر را آب بندی نمود.

جستجو در سایت


آخرین پروژه ها


هتل آپارتمان حیات
هتل آراز
بازار بزرگ ایران (ایران مال)
اطلس مال – نیاوران تهران
مجتمع تجاری و اداری رزمال
کارخانه مس کرمان