ایتاپ

فشارشکن ایتاپ

فشارشکن ایتاپ

فشارشکن ایتاپ (یورک) یکی از پرکاربرد ترین شیر های کنترلی در تاسیسات بشمار می آید.بوسیله شیر فشارشکن یورک ...

شیر خودکار یورک

شیر خودکار یورک

شرکت ایتاپ مبدع سبک جدیدی از شیر های یکطرفه در جهان میباشد که در مقایسه با شیر یکطرفه مرسوم دریچه ...

صافی y ایتاپ

صافی y ایتاپ

صافی برنجی ایتاپ (یورک ایتالیا) جهت جداسازی املاح جامد موجود در مسیر های انتقال سیال بکار گرفته میشود. صافی یورک ...

فشارشکن ایتاپ

فشارشکن ایتاپ

شیر فشارشکن برنجی ایتاپ ، محصولی کاربردی از شرکت ایتاپ ایتالیا میباشد. کمپانی ایتاپ از جمله شرکت های پیشرو و ...