شلنگ تکپایه شیلان

شلنگ تکپایه شیلان

شلنگ تکپایه شیلان

از شلنگ تکپایه شیلان برای اتصال شیرآلات بهداشتی ساختمان مثل شیر ظرفشویی آشپزخانه به شلنگ یا شیر پیسوار استفاده میشود. ...