شیر ارونت ایتاپ

شیر ارونت ایتاپ

شیر ارونت ایتاپ

شیر ارونت یا شیر هواگیری ایتاپ جزو شیر های ترموستاتیکی هستند که وظیفه آن جدا کردن هوا از سیستم است. ...