• تهران ، طالقانی ، ساختمان ایران بک ، شماره 7
  • 021-88812558

برج های دوقلو المپیک

برج های دوقلو المپیک

برج های دو قلوی مسکونی المپیک در زمینی به وسعت 18700 مترمربع و با زیربنای بیش از 120،000 مترمربع در منطقه22 تهران در میدان المپیک، احداث شده است.
این پروژه یکی از زیباترین و بزرگترین پروژه های ساختمانی منطقه محسوب شده و دسترسی بسیار مناسب آن از جمله ویژگی های حائز اهمیت این پروژه می باشد.

ارسال نظر