اطلس مال – نیاوران تهران

اطلس مال – نیاوران تهران

پروژه شاخص اطلس مال در منطقه یک تهران نزدیک به پارک نیاوران قرار دارد.
این پروژه با کاربری تجاری – اداری دارای ١٩ طبقه می باشد که ٨ طبقه اداری ، ٤ طبقه تجاری و یک طبقه فودکورت و ٦ طبقه پارکینگ را شامل می‌شود.

بسیاری از پروژه های بزرگ و مطرح ایران توسط شرکت کیزایران انجام شده است.

ارسال نظر